Chào mừng Anh Chị đến với Ngày Hội Tiếp Thị Việt Nam
Vietnam Marketing Day !
Sáng tạo - Hiệu quả - Nhân bản

Ngày Hội giới thiệu, lan toả những chương trình, dự án, giải pháp 
tiếp thị kinh doanh, bán hàng tiêu biểu của
cộng đồng các nhà tiếp thị và doanh nghiệp Việt Nam.
Tôn vinh những giá trị sáng tạo, đổi mới
tiếp thị quảng bá hình ảnh thương hiệu, sản phẩm Việt Nam ra thế giới.

  3  2
Days
:
 
  0  9
Hours
:
 
  0  1
Minutes
:
 
  0  1
Seconds

You missed out!

Ban Tổ chức | Organising Committee
being updated...

Hội đồng Chuyên gia | Tổ chức Cộng đồng | Guests
being updated...

Đối tác Tổ chức | Endorsers

Đối tác Hiệp Hội | Tổ Chức Cộng Đồng | Nội Dung
Associations and Community Organizations

Đối tác hỗ trợ, đồng hành
Supporing, Media and Event Partners - being updated

DMA

Giới thiệu VMA | About Vietnam Marketing Association

  • Hội Marketing Việt Nam là nơi kết nối, hội tụ, chia sẻ và tôn vinh những giá trị tiếp thị sáng tạo chuẩn mực của ngành Marketing Việt Nam và thế giới.
  • Nhà tổ chức kết nối và đồng hành hiệu quả cùng các Nhà Tiếp thị, Doanh nghiệp thông qua các dự án, sự kiện có sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên gia.
  • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Marketing Việt Nam thông qua các hoạt động, dự án Chuẩn nghề và Chuẩn đào tạo Marketing hiện đại.
  • The Vietnam Marketing Association (VMA) provides an open venue for connecting, sharing, and serving to honor innovative marketing strategies developed both within Vietnam and around the globe.
  • While actively working to improve human resources development and the quality of training within Vietnam’s rapidly expanding economy, the VMA regularly plays host to projects and events that serve to drive business growth and strengthen consumer engagement throughout the nation.
  • Supported by industry leading experts in virtually every field imaginable, the VMA is dedicated to helping effectively adapt our various systems of marketing and commercial trade, in order that Vietnam might interact more efficiently within today’s fast-paced global economy.